English Български

Проекти

Жилищна сграда с офиси „Будапеща“

Фирма поръчител: "Ходрострой - П" ЕООД
Период на изпълнение: 07.10.2010
Описание:
През 2010 г. на фирма Нова Лайтинг Системс ЕООД беше възложено електро изграждането и монтажа на осветителна техника и осветление на жилищна сграда с офиси „Будапеща“ намираща се в гр. София на ул. "Будапеща" № 22 . Двете нови сгради са свързани с топла връзка. 5-етажното тяло е жилищна сграда с общо 12 апартамента и две ателиета. 3-етажното тяло е офис –сграда. 16 бр. подземни гаражи са разположени на две нива- по 8 бр. на ниво. РЗП за двете сгради - 2 472 кв. м
Снимки: