English Български

Проекти

Изграждане на обект с WAGO - LED

Фирма поръчител: NLS EOOD
Период на изпълнение: 02.11.2013
Описание:
Проектът за изграждане на ел. инсталация и осветление на промишлено хале. Осветеността постигната с WAGO - LED, отговаря на европейските норми за осветеност. Монтажът на осветителите е извършен след предварително изчисляване на нормата на осветление.
Снимки: